Stilte-kring in Peizer dorpskerk

Stilte-kring in Peizer dorpskerk

Niemand kan in de toekomst zien. We weten niet wat de dag van morgen brengen zal. Niet in ons eigen leven, maar ook niet als we kijken naar de wereld. Als we de aandacht richten op deze tijd, waarin wij ons als mensheid in haar geheel bevinden.

Een tijd van verwarring en geweld. We kunnen bezorgd zijn, ernstig bezorgd. Maar we willen ook de hoop niet verliezen. Het gevoel komt op “iets” te willen doen, maar wat? Een verlangen uiting te willen geven aan diepe betrokkenheid wordt door velen herkend en gedeeld. Maar hoe doe je dat? Hoe geef je jouw signaal af? Een signaal van compassie. Van protest misschien?

Wij stellen voor: door eens een poosje de stilte met elkaar binnen te gaan. De komende weken lijken ons daar een uitgelezen tijd voor : op weg naar de lente, naar het paasfeest , de viering van nieuw leven. Een nieuw leven, voorbij aan angst, dreiging , oorlog…. mag dat alsjeblieft voor iedereen zijn? Dit is wat ons voor ogen staat: ons samen afstemmen op diepe compassie. Op de helende kracht die van wezenlijke, gezamenlijk ondergane stilte uitgaat.

Een half uurtje per week, op de dinsdagavond, vanaf 7 maart in de Kerk van Peize, aanvang 19:00 uur, zes weken lang, de laatste keer op 11 april. Binnenkomst tussen 18:50 uur en 18:58 uur in stilte.

Om 19:30 uur gaat ieder weer haars /zijns weegs. Toegang is gratis, iedereen is welkom. De organisatie is in handen van Zin in Peize [ZiP].

Het team van Zin in Peize