Correctie: Sankofa en Noaberschap

Correctie: Sankofa en Noaberschap

Het tweeluik start niet op 10 januari, maar op 24 januari !
Op 24 januari bekijken we wat de meest geschikte tweede datum is.


Een tweeluik over erfgoed, naoberschap en terugkijken, zodat we vooruit kunnen!

Woensdag 24 januari, 20.00 – 22.00 uur in de kerk van Peize.

Geen kosten een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Graag wel opgeven via zininpeize@hotmail.com !

De bijeenkomsten bestaan uit een lezing en een interactief programma. De bijeenkomsten worden verzorgd Yvonne Westerhof-de Leeuw van Plaats de Wereld uit Vries.

Bijeenkomst 1 Sankofa: terugblikken, persoonlijk erfgoed
Tijdens deze eerste bijeenkomst kijken we samen terug, inventariseren we belangrijke aspecten van onze persoonlijke geschiedenis op het gebied van leefomgeving, zingeving en sociale context. Dit wordt gedaan aan de hand van de methode van focusgroepen. De uitkomst wordt op interactieve wijze verbeeld op een paneel, waarin ieder met tekst, symbolen of tekeningen zichtbaar maakt wat de moeite waard was en wat we willen meenemen richting de toekomst.

Bijeenkomst 2 Noaberschap anno nu
In deze bijeenkomst staan we stil bij het begrip betekenisvol leven en naoberschap en hoe dit past binnen een nieuwe manier van kijken naar gezondheid en welzijn. De lessen van de Blue zones, gebieden in de wereld waar mensen in gemeenschap met anderen vitaal oud worden, vormen hierbij het uitgangspunt.
Samen gaan we hierover in gesprek, over hoe we dit in een vorm van naoberschap anno nu kunnen vertalen in concrete ideeën en stappen. De uitkomsten worden toegevoegd aan de collage die in de eerste bijeenkomst is gemaakt.