Samen Sterk! Wat kunnen we leren van levensfilosofieën uit andere werelddelen?

Samen Sterk! Wat kunnen we leren van levensfilosofieën uit andere werelddelen?

Zin in Peize [ZiP] organiseert samen met Plaats de Wereld een drieluik rond Verbonden leven aan de hand van levensfilosofieën uit Azië, Afrika en Latijns Amerika.

Plaats de Wereld is een educatieve inspiratieplek in Vries rond thema’s wereldwijde solidariteit en leven dichtbij de natuur (www.plaatsdewereld.nl). Yvonne Westerhof, inititiatiefnemer van Plaats de Wereld verzorgt samen met kunstenaar Mathilde Leonore drie bijeenkomsten over Samen sterk!

De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 oktober van 19:30 – 21:30 uur in Peize. Het thema is Ikigai, Japanse levensfilosofie van leven vanuit passie. Van de honderdjarigen op het eiland Okinawa in Japan, leren we dat het belangrijk is om te weten welke passie, betekenis, kwaliteiten en verbinding met andere mensen je leven kleur geven. Na een uitleg over Ikigai gaan we in gesprek en aan de slag om aspecten van Ikigai te ontdekken en te verbeelden.

De tweede en derde bijeenkomst vinden respectievelijk op dinsdag 15 november en dinsdag 13 december plaats. Het tweede thema is de Afrikaanse levensfilosofie Ubuntu, het vieren van diversiteit en de kracht van samen. De derde bijeenkomst gaat over het begrip Minga, een leefstijl uit de Andes in Latijns Amerika waarin solidariteit vaak op heel praktische manieren handen en voeten krijgt. 

Aanmelding voor een of meer bijeenkomsten kan via zininpeize@hotmail.com of 0628278714 bij Jos Karssies. Voor de bijeenkomsten vragen we een vrijwillige bijdrage.