Lichtjesavond op woensdagavond 2 november

Lichtjesavond op woensdagavond 2 november

Wie in de rouw is, wie verdriet heeft, wie een verlies heeft geleden, misschien het afgelopen jaar, misschien langer geleden, ervaart het leven anders, dieper wellicht, donkerder. Tegelijk, vreemd genoeg, soms ook als meer bezield.

Op woensdagavond 2 november van 19:00 uur tot 19:30 uur is iedereen van harte welkom in de gewijde, gastvrije sfeer van de kerk van Peize een kaarsje te branden en een ogenblik stil te staan bij die ene die niet meer in levende lijve onder ons is.

Daarna lopen we met elkaar in stilte naar de begraafplaats. We dragen kleine lichtlantaarntjes bij ons, die we aldaar aangekomen plaatsen op het voor ons zo belangrijke graf of onder het koepeltje. We luisteren naar muziek, verbindende troostende woorden, de stilte.

Zo delen we met elkaar de pijn van het gemis, de mooie herinneringen. Ieder gaat op haar of zijn eigen moment weer huiswaarts. Misschien kent u iemand die uitgenodigd zou kunnen worden om aan dit het hart versterkende ritueel deel te nemen?

Kijk naar het filmpje van uitvaartverzorgster Gretha van der Veen die vertelt over het hoe en waarom: https://youtu.be/v3vivW6J7Kg