Lichtjesavond op donderdagavond 2 november

Lichtjesavond op donderdagavond 2 november

Overal ter wereld worden kaarsen aangestoken, wanneer wordt stilgestaan bij een overledene. Net als vorig jaar organiseren GJ Uitvaartverzorging, Zin in Peize en de kerk van Peize op 2 november een bijeenkomst en een stille tocht. Wie in de rouw is, wie verdriet heeft, wie een verlies heeft geleden, misschien het afgelopen jaar, misschien langer geleden, ervaart het leven anders, dieper wellicht en donkerder. Tegelijk, vreemd genoeg, soms ook al meer bezield.

Op donderdagavond 2 november van 19:00 uur tot 19:30 uur is iedereen van harte welkom in de gewijde, gastvrije sfeer van de kerk van Peize om een kaarsje te branden en een ogenblik stil te staan bij die ene die niet meer in levende lijve onder ons is. Daarna lopen we met elkaar, voor wie daar behoefte aan heeft, in stilte naar de begraafplaats aan de Oude Velddijk. We dragen kleine lichtlantarentjes bij ons, die we plaatsen op een voor ons zo belangrijk graf of onder het koepeltje.

We luisteren naar live-muziek van Gretha van der Veen en Geralda Boonstra, naar stilte en naar de verbindende woorden van Janneke Wiersema. Zo delen we met elkaar de pijn van het gemis en de mooie herinneringen. Een ieder gaat op haar of zijn eigen moment weer huiswaarts. Misschien kent u iemand die uitgenodigd zou kunnen worden om aan dit ritueel deel te nemen?