Is leven heilig? (1)

Is leven heilig? (1)

2 avonden:
donderdag 2 maart en dinsdag 28 maart, beide van 19.30 – 21.30 uur

1e bijeenkomst op 2 maart: delen van ervaring rondom de vraag:
Hoever gaan we in Nederland om levens te redden?

En hoever willen we gaan om onszelf en onze dierbaren in leven te houden?

Tijdens de Corona-epidemie hebben we ervaren dat er grenzen zijn aan het medisch haalbare. Men had wel de medische kennis, maar niet voldoende mensen of materiaal. Artsen en verpleging stonden voor onmogelijke keuzes. Maar zo’n keuze is niet alleen een zaak van de medische wereld. Ook als patiënt heb je wat te zeggen over hoe heilig leven voor jou is en dat heb je ook als je (nog) geen patiënt bent.
Daarbij kan heel veel een rol spelen: levensovertuiging, ervaringen, leeftijd, geliefden, angsten, je psychisch welbevinden en nog heel veel meer.

ZiP ?
Zin in Peize is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in activiteiten op gebied van zingeving, spiritualiteit en dergelijke. Iedereen is welkom, uit Peize maar ook uit omliggende dorpen. We willen mensen stimuleren om hun eigen ideeën over zin-volle zaken met anderen te delen en elkaar zo te inspireren om hun eigen visie ook eens vanuit een ander gezichtspunt te bekijken. Geen starre standpunten, maar luisteren naar en respect voor elkaar. Wanneer u graag wat meer over ZiP wil lezen, kijk dan eens op www.zininpeize.nl

Zin in Peize (ZiP) nodigt u uit om over het onderwerp “Is leven heilig?” met elkaar ervaringen en gedachten uit te wisselen.
Zo’n onderwerp vraagt om een veilige, respectvolle, besloten sfeer. Daarom organiseren we de eerste avond op 2 maart niet in een grote zaal, maar bij iemand thuis, met ongeveer 7 deelnemers per huiskamer.

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 1 maart via zininpeize@hotmail.com
Zoals bij ZiP gebruikelijk, is deelname gratis, en wordt een bijdrage zeer gewaardeerd.