Inspirerende preek over ‘Van de wereld een betere plek maken’

Inspirerende preek over ‘Van de wereld een betere plek maken’

‘Van de wereld een betere plek maken.’ Onder dit motto hield Yvonne Westerhof afgelopen vrijdag, 18 november de Preek van de Leek.

Ze vertelde hoe ze vanuit verwondering voor de cultuur en de manier van leven van iemand anders, gekomen was tot reizen en werken in ontwikkelingsgebieden. Na terugkomst in Nederland zijn zij en haar man Plaats de Wereld in het dorp Vries gestart. Dit is een werk- en pleisterplaats, waarop jaarbasis 5000 mensen komen.

Hier wordt gewerkt met de uitgangspunten:
– Kijken door de bril van iemand anders
– Verbondenheid en empathie
– Iedereen kan bijdragen

Kijk voor meer informatie op de website www.plaatsdewereld.nl

De aanwezigen gingen hierover met elkaar in gesprek en na een boeiend uur keerde iedereen geïnspireerd huiswaarts.