Herdenkingsavond op maandag 2 november

Herdenkingsavond op maandag 2 november

Overal ter wereld worden kaarsen aangestoken, wanneer stil gestaan wordt bij een overledene.

Op maandagavond 2 november zijn van 19:00 tot 19:30 uur de deuren van de kerk van Peize voor iedereen geopend, die zich door dit ritueel voelt aangesproken en wellicht zelf ook een kaarsje wil aansteken in een gewijde sfeer.

Het is wellicht een oer gebaar van alle tijden. Het verlangen van ieder mens om vuur te maken, eventjes licht te verspreiden, wanneer gedacht wordt aan die ene persoon die niet meer onder ons is, die ene geliefde die door de dood werd opgehaald.

Daarna volgt een wandeling in stilte met lichtlantaarntjes naar de begraafplaats aan de Oude Velddijk. Daar mogen de lichtjes op een graf of anders op een speciaal daarvoor aangegeven plek worden geplaatst.

Uitvaartverzorgster Gretha van der Veen en pastor Chris de Valk spreken verbindende en bemoedigende woorden. Ter afsluiting is er koffie en thee in de aula, met de mogelijkheid om na te praten. Iedereen is van harte welkom.

Mede namens uitvaartverzorgers Gretha van der Veen en Janneke Wiersema die meewerken aan deze ZiP activiteit.