Bijzondere verrassende avond over rituelen

Bijzondere verrassende avond over rituelen

ZiP heeft vrijdag 8 juli de eerste avond over en met rituelen georganiseerd in de kerk van Peize, een prachtige plek voor rituelen. Rond half acht was de klaarstaande kring met stoelen in het koor gevuld met belangstellenden. Eerst volgde de kennismaking bij een kopje koffie of thee.

Daarna was het tijd voor de inleiding over rituelen. Verschillend als ze zijn, persoonlijk, maar tegelijk ook herkenbaar of gebruikt in een groep. Een ritueel is een handeling die je verricht, die kracht bijzet bij wat je niet alleen met woorden kan uitdrukken.

Een handeling, die herhaald wordt, die zorgt voor evenwicht. Die verdiept, verheldert, helpt je te concentreren, ruimte brengt. Meteen kwamen er reacties en werd er verteld over en geluisterd naar de ervaringen die iedereen zelf had met rituelen.

De idee was dat er deze avond niet alleen gesproken werd over rituelen, maar ook dat er rituelen zouden worden gedaan. Ik had vijf stenen meegenomen en legde ze neer op de grond. Elk voor één van de vier windrichtingen en één in het midden.

Het koor van deze kerk is als zoveel kerken gebouwd richting het oosten. Als inleiding hebben we de vier windrichtingen ‘begroet’: het oosten-lente, nieuw leven; het zuiden- zomer, vuur, losmaken; het westen- inkeer, herfst en het noorden- stilstand, winter, wachten . Dit deden we door fysiek met de cyclus mee te bewegen van oost naar zuid naar west en tenslotte naar het noorden.

Hierop aansluitend deden we een tweetal rituelen die ieder, die dat wilde, met een vraag die je aan jezelf stelde, kon meemaken.

Het was een bijzondere, verrassende avond. De rituelen nodigden uit om openhartig te zijn. Dit was een kort verslag van rituelen 1. Een aantal van de aanwezigen vroeg of er een vervolg kwam. We gaan nadenken over rituelen 2. Houd hiervoor deze site in de gaten.

Janneke de Valk