Lichtjesavond op vrijdag 2 november

Lichtjesavond op vrijdag 2 november

Overal ter wereld worden kaarsen aangestoken, wanneer er wordt stilgestaan bij een overledene. Wie in de rouw is, wie verdriet heeft, wie een verlies heeft geleden, misschien het afgelopen jaar, misschien langer geleden, heeft wellicht behoefte stil te staan bij een dierbare.

U bent op vrijdag 2 november tussen 18:30 en 19:30 uur van harte welkom in de Kerk van Peize. Er is gelegenheid een kaarsje te branden en stil te zijn. Ook zullen er momenten zijn met verbindende woorden en muziek. Op deze wijze hopen we met elkaar de pijn van het gemis en mooie herinneringen te voelen en eventueel met elkaar te kunnen delen.