Stilte-momenten in Kerk van Peize

Stilte-momenten in Kerk van Peize

Op zondag 3 december begint de Adventstijd, het aftellen naar kerstmis. Het is een donkere periode waarin mensen wachten op de donkerste nacht en het verschijnen van het licht. ZiP organiseert een drietal stiltemomenten in de Kerk van Peize.

Tegenwoordig gebeurt er veel dat ons ontmoedigt en bedrukt. Het liefst willen we meteen verklaringen en oplossingen om de angst in ons hart op te heffen. Maar geduldig wachten in de duisternis van het ongekende is vaak het begin een oplossing.

Op woensdag 6 december, 13 december en 20 december tussen 19:00 en 19:30 uur origaniseert ZiP drie stiltebijeenkomsten. Zo kan je ervaren als je stil bent wat er diep in je leeft aan duisternis en licht. Wil je er bij zijn? Kom dan tien of vijftien minuten eerder om de stilte in jezelf de ruimte te geven.

Mede namens ZiP, Hedwig Wasser en Ineke Leemreize