Een middag met verhalen van Dieks Blom: verbinding in de spirituele ruimte

Een middag met verhalen van Dieks Blom: verbinding in de spirituele ruimte

Zin in Peize presenteert in samenwerking met de Kerk van Peize het zevende boek van Dieks, getiteld ‘Blomlezing’.

We nodigen je van harte uit voor deze presentatie op zondagmiddag 29 januari 2017 van 15:00 tot 17:15 uur in De Kerk van Peize.

Zin in Peize [ZiP] wil voorzien in de behoefte van mensen aan verdieping , zingeving en spiritualiteit. 

Ons uitgangspunt is het zichtbaar en voelbaar maken van een onvoorwaardelijk vrije, spirituele ruimte. Daarbinnen wordt recht gedaan aan ieders beleving en benadering, aan wat een ieder op voorhand al aan rijkdom en potentie in zich heeft. Dit geeft verbinding die vaak tot uiting komt in verhalen.

Deze waarden zijn bij uitstek terug te vinden in de verhalen die Dieks Blom heeft geschreven. Hij was een zeer gewaardeerd lid van de kerk van Peize en mede grondlegger van het idee van Zin in Peize. Tijdens zijn leven gaf Dieks zes boekjes uit met verhalen. Na zijn overlijden vond zijn zuster, Marja Blom, op zijn laptop verhalen voor een zevende boekje.

Een –Blommeriaans– tijdperk is afgesloten, zo zou Dieks dat zeggen. Hij is zijn eigen goddelijke driesprong gegaan. Maar in de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat de oude verhalen doorleven. Met één motto: “besta!”

Laat je raken door de ideeën, verhalen en verbondenheid.

De middag wordt in de stijl van Dieks gecombineerd met zang, verhalen en een high tea.

Inloop vanaf 14.45 uur. De toegang is uiteraard gratis. Wil je uiterlijk 26 januari a.s. aangeven of je komt, via zininpeize@hotmail.com?

Met vriendelijke groet,

Mede namens Peter Killestijn en Marja Blom,

Het kernteam van Zin in Peize